Wonen en Werken in de Wijk

Het leerwerkbedrijf WW&W is een sociale onderneming die jongeren die dreigen uit te vallen in onze maatschappij een kans geeft. Ik ben projectleider in Leiden/Leiderdorp en begeleid de gemeente, vanuit WW&W, bij het invullen en uitvoeren van de Social Return.

Tevens begeleid ik de jongeren die werkzaam zijn bij WW&W bij de dagelijkse problemen waar zij tegenaan lopen.


www.wwenw.nlwwdw.gif