De School voor Gebiedsgericht Werken
Voor professionals die zich bezighouden met gebiedsvraagstukken in wijken, dorpen en steden biedt De School voor Gebiedsgericht Werken een breed en gespecialiseerd aanbod aan cursussen en opleidingen. Samen met de SvGW heeft L’ivre een training ontwikkeld over participatie en inspraak genaamd ‘kijken naar wijken’. Tevens hebben we een training ontwikkeld specifiek voor Young Professionals over gebiedsgericht werken.


www.svgw.nl


svgw.gif